Acianthera pectinata
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Acianthera pectinata (Lindley) Pridgeon & M.W. Chase
Synonyms Humboldtia pectinata (Lindley) Kuntze; Humboltia pectinata (Lindley) Kuntze; Pleurothallis pectinata Lindley
Distribution Brazil
Reference Acianthera pectinata (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Acianthera pectinata (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Acianthera pectinata (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Pleurothallis pectinata Lindl. 1839
Analysis of the DNA-Based Reclassification of the PleurothallidinaeMarch 2012
at Tsukuba Botanical Garden
March 2012
at Tsukuba Botanical Garden
March 2012
at Tsukuba Botanical Garden