Aerangis fastuosa
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Vandeae
Subtribe Aerangidinae
Scientific name Aerangis fastuosa (Reichenbach f.) Schlechter
Synonyms Angorchis fastuosa (Reichenbach f.) Kuntze; Angraecum fastuosum Reichenbach f.; Rhaphidorhynchus fastuosus (Reichenbach f.) Finet
Distribution Madagascar
Reference Aerangis fastuosa [Rchb.f.]Schlechter 1914
Aerangis fastuosa (Rchb. f.) Schltr.
Aerangis fastuosa (Rchb. f.) Schltr.March 2009
at an Orchid Nursery
March 2009
at an Orchid Nursery