Dendrobium ypsilon
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Dendrobieae (also placed in Podochileae)
Subtribe Dendrobiinae
Scientific name Dendrobium ypsilon Seidenfaden
Synonyms Eurycaulis ypsilon (Seidenfaden) M.A. Clements
Distribution Thailand
Reference Dendrobium ypsilon Seidenf. 1985
Dendrobium ypsilon Seidenf. (1985)October 2011
at Mochidzuki Orchid Nursery
October 2011
at Mochidzuki Orchid Nursery
October 2011
at Mochidzuki Orchid NurseryOctober 2011
at Mochidzuki Orchid Nursery