Dryadella zebrina
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Dryadella zebrina (Porsch) Luer
Synonyms Masdevallia carinata Cogniaux; Masdevallia zebrina Porsch
Distribution Brazil, Peru, Bolivia
Reference Dryadella zebrina (Porsch) Luer
Dryadella zebrina (Porsch) Luer 1978
Dryadella zebrina (Porsch) LuerApril 2010
at my home
April 2010
at my home
April 2010
at my home