Encyclia adenocaula
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Laeliinae
Scientific name Encyclia adenocaula (La Llave & Lexarza) Schlechter
Synonyms Encyclia nemoralis (Lindley) Schlechter; Epidendrum adenocaulon Lexarza; Epidendrum adenocaulum La Llave & Lexarza; Epidendrum nemorale Lindley
Distribution Mexico, Nicaragua
Reference Encyclia adenocaula [Lallave & Lex.] Schlechter 1918
Encyclia adenocaula (Lex.) Schltr.
Encyclia adenocaula (nemorale)June 2007
at Tsukuba Botanical Garden
August 2006
at Tsukuba Botanical Garden