Eulophia spectabilis
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Cymbidieae
Subtribe Eulophiinae
Scientific name Eulophia spectabilis (Dennstead) Suresh
Synonyms Cyrtopera fusca Wight; Cyrtopera gardneri Thwaites; Cyrtopera godefroyi Reichenbach f.; Cyrtopera laxiflora Gardner ex Thwaites; Cyrtopera mysorensis Lindey; Cyrtopera nuda (Lindley) Reichenbach f.; Cyrtopera plicata Lindley; Cyrtopera regnieri Reichenbach f.; Cyrtopera squalida (Lindley) Reichenbach f.; Cyrtopodium bicolor (Blume) Ridley; Cyrtopodium squalidum (Lindley) Vidal; Eulophia bicolor Dalzell; Eulophia elata Hooker f.; Eulophia bicolor Blume; Eulophia bicolor Blume var. celebica J. J. Smith; Eulophia burkei Rolfe ex Downie; Eulophia celebica Blume; Eulophia elongata Blume; Eulophia fusca (Wight) Blume; Eulophia hildebrandii Schlechter; Eulophia holochila Collett & Hemsley; Eulophia lutea Blume; Eulophia macgregorii Ames; Eulophia mucronata Blume; Eulophia nuda Lindley; Eulophia regnieri (Reichenbach f.) Guillaumin; Eulophia squalida Lindley; Eulophia sumatrana Blume; Geodorum pierrei Gagnepain; Graphorkis bicolor (Blume) Kuntze; Graphorkis elata (Hooker f.) Kuntze; Graphorkis holochila (Collett & Hemsley) Kuntze; Graphorkis nuda (Lindley) Kuntze; Graphorkis squalida (Lindley) Kuntze; Graphorkis sumatrana (Blume) Kuntze; Phaius steppicolus Handel-Mazzetti; Semiphajus chevalieri Gagnepain; Wolfia spectabilis Dennstead
Distribution China, Vietnam, Thailand, Laos, Cambodia, Myanmar, Malaysia, Kalimantan, Indonesia, Singapore
Reference Eulophia spectabilis (Dennst.) Suresh 1988April 2007
at Tsukuba Botanical Garden
April 2007
at Tsukuba Botanical Garden
April 2007
at Tsukuba Botanical GardenApril 2007
at Tsukuba Botanical Garden