Luisia foxworthii
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Vandeae
Subtribe Aeridinae
Scientific name Luisia foxworthii Ames
Synonyms none
Distribution Philippines
Reference Luisia foxworthii AmesMarch 2012
at Tsukuba Botanical Garden
March 2012
at Tsukuba Botanical Garden
March 2012
at Tsukuba Botanical GardenMarch 2012
at Tsukuba Botanical Garden