Masdevallia angulata




Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Masdevallia angulata Reichenbach f.
Synonyms Byrsella angulata (Reichenbach f.) Luer; Masdevallia burfordiensis O'Brien
Distribution Colombia, Ecuador
Reference Masdevallia angulata Rchb. f.
Masdevallia angulata Rchb.f 1878
Byrsella angulata (Rchb.f.) Luer



December 2009
at Tsukuba Botanical Garden
December 2009
at Tsukuba Botanical Garden