Masdevallia coccinea
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Masdevallia coccinea Linden ex Lindley
Synonyms Masdevallia atrosanguinea B.S. Williams; Masdevallia coccinea Linden ex Lindley var. conchiflora A.H. Kent; Masdevallia coccinea Linden ex Lindley var. harryana (Reichenbach f.) A.H. Kent; Masdevallia coccinea Linden ex Lindley var. lindenii Stein; Masdevallia coccinea Linden ex Lindley var. militaris (Reichenbach f. & Warszewicz) O. Gruss & M. Wolff; Masdevallia denisonii D'Ombrain; Masdevallia harryana Reichenbach f.; Masdevallia harryana Reichenbach f. var. atrosanguinea B.S. Williams & T. Moore; Masdevallia harryana Reichenbach f. var. decora B.S. Williams; Masdevallia harryana Reichenbach f. var. miniata B.S. Williams & T. Moore; Masdevallia lindenii André; Masdevallia lindenii André var. grandiflora L. Linden & Rodigas; Masdevallia lindenii André var. harryana (Reichenbach f.) André; Masdevallia longiflora Cogniaux not Kränzlin; Masdevallia militaris Reichenbach f. and Warscewicz
Distribution Colombia, Peru
Reference Masdevallia coccinea Linden ex Lindl.
Masdevallia coccinea Linden ex Lindl.
Masdevallia coccinea Linden ex Lindl.
Masdevallia coccinea Linden ex Lindl. 1846March 2012
at Tsukuba Botanical Garden
March 2012
at Tsukuba Botanical GardenMarch 2012
at Tsukuba Botanical Garden
March 2012
at Tsukuba Botanical Garden