Masdevallia echo
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Masdevallia echo Luer
Synonyms Alaticaulia echo (Luer) Luer
Distribution Peru
Reference Masdevallia echo Luer 1987
Alaticaulia echo (Luer) LuerOctober 2007
at Tsukuba Botanical Garden
October 2007
at Tsukuba Botanical Garden