Masdevallia hirtzii
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Masdevallia hirtzii Luer & Andreetta
Synonyms none
Distribution Ecuador
Reference Masdevallia hirtzii Luer & Andreetta
Masdevallia hirtzii Luer & Andreetta
Masdevallia hirtzii Luer & Andreetta 1989October 2010
at Tsukuba Botanical Garden
August 2007
at Tsukuba Botanical Garden