Masdevallia macrura
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Masdevallia macrura Reichenbach f.
Synonyms none
Distribution Colombia, Ecuador
Reference Masdevallia macrura Rchb. f.
Masdevallia macrura Rchb.f. 1874
Masdevallia macrura Rchb. f.December 2008
at Tsukuba Botanical Garden
December 2008
at Tsukuba Botanical Garden
December 2008
at Tsukuba Botanical Garden