Masdevallia pinocchio
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Masdevallia pinocchio Luer & Andreetta
Synonyms Alaticaulia pinocchio (Luer & Andreetta) Luer
Distribution Ecuador
Reference Masdevallia pinocchio Luer & Andreetta 1978
Alaticaulia pinocchio (Luer & Andreetta) LuerJune 2007
at Kyoto Botanical Garden
June 2007
at Kyoto Botanical Garden