Masdevallia princeps
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Masdevallia princeps Luer
Synonyms Regalia princeps (Luer) Luer
Distribution Peru
Reference Masdevallia princeps Luer
Masdevallia princeps Luer
Masdevallia princeps Luer 1994March 2012
at Tsukuba Botanical Garden
March 2012
at Tsukuba Botanical Garden
March 2012
at Tsukuba Botanical Garden