Masdevallia velifera
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Masdevallia velifera Reichenbach f.
Synonyms none
Distribution Colombia
Reference Masdevallia velifera Rchb.f 1874
Masdevallia velifera
Masdevallia velifera Rchb. f.October 2005
at Tsukuba Botanical Garden