Masdevallia xanthina
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Masdevallia xanthina Reichenbach f.
Synonyms Masdevallia estradae Reichenbach f. var. xanthina (Reichenbach f.) H.J. Veitch; Masdevallia pallida (Woolward) Luer; Masdevallia xanthina Reichenbach f. var. pallida Woolward; Masdevallia xanthina Reichenbach f. subsp. pallida (Woolward) Luer
Distribution Colombia, Ecuador
Reference Masdevallia xanthina Rchb. f.
Masdevallia xanthina Rchb. f.
Masdevallia xanthina Rchb.f.
Masdevallia xanthina Rchb.f 1880March 2012
at Tsukuba Botanical Garden
March 2012
at Tsukuba Botanical Garden
March 2012
at Tsukuba Botanical GardenMarch 2012
at Tsukuba Botanical Garden