Pleurothallis adeleae
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Pleurothallis adeleae Luer
Synonyms Acronia adelphe (Luer & Hirtz) Luer; Zosterophyllanthos adeleae (Luer) Szlachetko & Margonska
Distribution Ecuador, Bolivia
Reference Pleurothallis adeleae Luer
Acronia adelea (Luer) Luer
Pleurothallis adeleae Luer 1981December 2009
at Matsumoto Orchid Nursery
December 2009
at Matsumoto Orchid Nursery
December 2009
at Matsumoto Orchid Nursery