Pleurothallis alligatorifera
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Pleurothallis amparoana Schlechter
Synonyms Acianthera alligatorifera (Reichenbach f.) Pridgeon & M. W. Chase; Lepanthes blumenavii Barbosa-Rodrigues; Pleurothallis blumenavii (Barbosa-Rodrigues) Cogniaux; Specklinia alligatorifera (Reichenbach f.) F. Barros
Distribution Brazil
Reference Pleurothallis alligatorifera Rchb. f. 1865
Pleurothallis alligatorifera Rchb.f.
Acianthera alligatorifera (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase
Estudos taxonomicos, morfologicos e biogeograficos em Acianthera (Orchidaceae) [PDF]December 2008
at Tsukuba Botanical Garden
December 2008
at Tsukuba Botanical Garden
December 2008
at Tsukuba Botanical Garden