Pleurothallis canaligera
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Pleurothallis canaligera Reichenbach f.
Synonyms Acronia canaligera (Reichenbach f.) Luer; Pleurothallis scaphioglottis Schlechter; Pleurothallis syringifolia Kränzlin; Zosterophyllanthos canaliger (Reichenbach f.) Szlachetko & Kulak
Distribution Colombia, Ecuador, Peru
Reference Pleurothallis canaligera Rchb. f.
Pleurothallis canaligera Rchb. f.
Pleurothallis canaligera Rchb.f 1877March 2012
at Tsukuba Botanical Garden
March 2012
at Tsukuba Botanical Garden
March 2012
at Tsukuba Botanical GardenMarch 2012
at Tsukuba Botanical Garden