Pleurothallis cardiostola
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Pleurothallis cardiostola Reichenbach f.
Synonyms Acronia cardiostola (Reichenbach f.) Luer; Humboldtia cardiostola (Reichenbach f.) Kuntze; Pleurothallis choroniensis Schnee; Pleurothallis lanigera Luer & Hirtz; Zosterophyllanthos cardiostola (Reichenbach f.) Szlachetko & Kulak
Distribution Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela, Bolivia
Reference Pleurothallis cardiostola Rchb. f.
Acronia cardiostola (Rchb.f.) Luer
Acronia cardiostola (Rchb.f.) Luer
Pleurothallis cardiostola Rchb. f. 1854December 2009
at Matsumoto Orchid Nursery
December 2009
at Matsumoto Orchid Nursery