Pleurothallis cardiothallis
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Pleurothallis cardiothallis Reichenbach f.
Synonyms Acronia cardiothallis (Reichenbach f.) Luer; Humboldtia cardiothallis (Reichenbach f.) Kuntze; Humboltia cardiothallis (Reichenbach f.) Kuntze; Pleurothallis acutipetala Schlechter; Pleurothallis costaricensis Schlechter; Pleurothallis schlechteriana Ames
Distribution Mexico, Belize, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Ecuador
Reference Pleurothallis cardiothallis Rchb.f 1857January 2008
at Tsukuba Botanical Garden
January 2008
at Tsukuba Botanical Garden
January 2008
at Tsukuba Botanical Garden