Pleurothallis cordata
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Pleurothallis cordata (Ruiz & Pavón) Lindley
Synonyms Acronia cordata (Ruiz & Pavón) Luer; Acronia cordata (Ruiz & Pavón) Luer subsp. rhopalocarpa (Schlechter) Luer; Acronia cordata (Ruiz & Pavón) Luer subsp. trachysepala (Kränzlin) Luer; Humboldtia cordata Ruiz & Pavón; Humboldtia monocardia (Reichanbach f.) Kuntze; leurothallis cardiophylla Schlechter; Pleurothallis brachyblephara Schlechter; Pleurothallis cordifolia Reichenbach f. & Wegener var. rhopalocarpa (Schlechter) T. Hashimoto; Pleurothallis erymnochila Luer; Pleurothallis monocardia Reichanbach f.; Pleurothallis platycardium Schlechter; Pleurothallis rhopalocarpa Schlechter; Pleurothallis trachysepala Kränzlin; Stelis cordata (Ruiz & Pavon) Willdenow; Zosterophyllanthos monocardius (Schlechter) Szlachetko & Margonska
Distribution Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela, Bolivia
Reference Pleurothallis cordata (Ruiz & Pav.) Lindl.
Acronia cordata (Ruiz & Pav.) Luer
Acronia cordata ssp. rhopalocarpa (Schltr.) Luer
Acronia cordata ssp. trachysepala (Kraenzl.) Luer
Pleurothallis cordata (Ruiz & Pav.) Lindl. 1830December 2009
at Matsumoto Orchid Nursery