Pleurothallis radula
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Pleurothallis radula Luer
Synonyms Acronia radula (Luer) Luer; Zosterophyllanthos radula (Luer) Szlachetko & Margonska
Distribution Costa Rica
Reference Pleurothallis radula Luer
Pleurothallis radula Luer
Pleurothallis radula Luer 1979September 2012
at Matsumoto Orchid Nursery
September 2012
at Matsumoto Orchid Nursery