Pleurothallis scurrula
Family Orchidaceae
Subfamily Epidendroideae
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Pleurothallis scurrula Luer
Synonyms Acronia scurrula (Luer) Luer; Zosterophyllanthos scurrula (Luer) Szlachetko & Kulak
Distribution Peru
Reference Pleurothallis scurrula Luer
Acronia scurrula (Luer) Luer
Pleurothallis scurrula Luer 1976December 2009
at Matsumoto Orchid Nursery
December 2009
at Matsumoto Orchid Nursery