Pleurothallis tarantula
Tribe Epidendreae
Subtribe Pleurothallidinae
Scientific name Pleurothallis tarantula Luer & Hirtz
Synonyms Specklinia tarantula (Luer & Hirtz) Luer; Stelis tarantula (Luer & Hirtz) Pridgeon & M. W. Chase
Distribution Colombia, Ecuador
Reference Pleurothallis tarantula Luer & Hirtz 1996
Pleurothallis tarantula Luer & HirtzNovember 2007
at Tsukuba Botanical Garden
November 2007
at Tsukuba Botanical Garden
November 2007
at Tsukuba Botanical Garden